โรงเรียนสายอาชีพของญี่ปุ่น

การกำหนดตำแหน่งของโรงเรียนเฉพาะทาง

โรงเรียนเฉพาะทาง เป็นโรงเรียนที่ถูกกำหนดให้อยู่ในสถาบันการศึกษาระดับสูง เหมือนเช่น มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
ในโรงเรียนเฉพาะทาง จะเรียนเกี่ยวกับเทคนิคและความรู้เฉพาะทาง ที่จำเป็นในการทำอาชีพและประเภทอาชีพเฉพาะ โดยจะมีการฝึกฝนความสามารถในการทำงานจริง เพื่อให้สามารถทำงานได้ทันที
โรงเรียนเฉพาะทางส่วนมากเป็นหลักสูตร2ปี แต่ก็มีหลักสูตร 1ปี, 3ปี, 4ปีด้วย ตามสาขาวิชาเฉพาะด้านและเนื้อหาที่เรียน ผู้จบหลักสูตร2-3ปี จะได้วุฒิปวช. ผู้จบหลักสูตร4ปี จะได้วุฒิปวส. วุฒิปวช.สามารถสอบเทียบไปมหาวิทยาลัยปี3ได้ ส่วนวุฒิปวส.สามารถเข้าบัณฑิตวิทยาลัยได้

เนื้อหาการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะทาง

โรงเรียนเฉพาะทาง ปัจจุบัน มีการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวางตอบสนองต่ออาชีพ,สายงานที่หลากหลาย แต่สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น8สาขา ตามเนื้อหาการศึกษาและอาชีพ,สายงานที่ต้องการทำ

เนื้อหาการศึกษา สาขา
อุตสาหกรรม การประมวลผลข้อมูล ไอที เกม CG การซ่อมรถยนต์ เทคโนโลยีระบบราง เครื่องจักร ไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  สถาปัตย์โยธาธิการ เป็นต้น
เกษตรกรรม เกษตรกรรม ทำสวน ปศุสัตว์ จัดสวน ไบโอเทคโนโลยี เคมีชีวภาพ การอนุรักษ์และบำรุงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
การแพทย์ พยาบาล อนามัยทันตกรรม เทคโนโลยีทันตกรรม ปฏิบัติการคลินิก กายภาพบำบัด การฟัง การบำบัดด้วยยูโด การปฐมพยาบาลการช่วยชีวิต เป็นต้น
สุขาภิบาล การตัดผม เสริมสวย แต่งหน้า เอสเต้ โภชนาการ ปรุงอาหาร ทำขนม ทำขนมปัง เป็นต้น
การศึกษา,สวัสดิการสังคม การดูแลเด็ก การศึกษาของเด็กเล็ก สวัสดิการบริบาล สวัสดิการสังคม สวัสดิการสุขภาพจิต เป็นต้น
การปฏิบัติการพาณิชย์ ธุรกิจ บัญชี การลงบัญชี ท่องเที่ยว ทัวร์ โรงแรม การทำบัญชี บริหาร ธุรการโรงพยาบาล งานราชการ รักษาความปลอดภัย เป็นต้น
เครื่องแต่งกาย,คหกรรม แฟชั่นดีไซน์ ธุรกิจแฟชั่น การตัดผ้าแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตก สิ่งทอ หัตถกรรม เป็นต้น
วัฒนธรรม,ศิลปะศาสตร์ ดนตรี ภาพยนตร์ การกระจายเสียง การแสดงละคร,ภาพยนตร์  รูปภาพ การ์ตูน ภาษาต่างประเทศ ข้าราชการ กีฬา,สุขภาพ สัตว์ เป็นต้น

เส้นทางหลังจบการศึกษาโรงเรียนเฉพาะทาง

หลักสูตรของโรงเรียนเฉพาะทาง ถูกสร้างมาจากวิชาที่เกี่ยวกับเทคนิค,ความรู้เฉพาะทาง เพื่อไปใช้ในการทำอาชีพ,สายงานที่ต้องการ โดยเฉพาะ การเน้นคลาสเรียนที่ให้เรียนรู้จากการลงมือทำจริง มีการแบ่งเวลาของคลาสเรียนเป็นย่อยๆ นอกจากนี้ ไม่เพียงแค่เรียนในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังมีการให้ประสบการณ์ทดลองทำงานจริงในบริษัท ฝึกความสามารถในการลงมือทำ ที่เรียกว่า การฝึกงาน(Internship) ซึ่งโรงเรียนเฉพาะทางจำนวนมากดำเนินการอยู่
หลังจบการศึกษาโรงเรียนเฉพาะทาง นักเรียนจำนวนมาก จะเข้าทำงานในบริษัทที่จะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ในฐานะนักเทคนิคที่สามารถทำงานได้ทันที และนักเรียนส่วนหนึ่งจะสอบโอนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความรู้,เทคนิคเฉพาะทางให้สูงขึ้นแล้วจึงเข้าทำงาน
หลังทำงาน เมื่อสะสมประสบการณ์ทำงานในฐานะนักเทคนิคแล้ว ก็จะไปทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญต่อไป

PAGETOP