อุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตที่มีความต้องการชาวต่างชาติ

อุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตของญี่ปุ่น

ความพยายามสำหรับอนาคตของการเติบโตของอุตสาหกรรมและสิ่งที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของญี่ปุ่น มีคำที่สำคัญดังต่อไปนี้

  • การปฏิวัติอุสาหกรรมครั้งที่ 4

การใช้ด้านไอที และหุ่นยนต์เพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ
【สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง】ไอทีการผลิตการเงินโลจิสติกส์ การบริการ เป็นต้น

 

  •  เพื่อการเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพของโลก

ขยายการให้บริการแก่ภาคเอกชน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลรักษาพยาบาลโดยใช้หุ่นยนต์และเซ็นเซอร์ ในด้านสุขภาพ และการป้องกันโรค
【สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง】การดูแลรักษาพยาบาลและการดูแลทางการแพทย์ (รวมถึงร้านขายยาโดยเฉพาะ และร้านขายยาทั่วไป) รวมทั้งด้านไอที และด้านการผลิต เป็นต้น

  • พลังงานสิ่งแวดล้อม

ผลักดันให้เกิดความคืบหน้าในการประหยัดพลังงานภายในองค์กร ไปพร้อมกับกระตุ้นให้เกิดความแพร่หลายในการใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
[สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง] การผลิต (เกี่ยวกับยานยนต์) พลังงานไอที

  •  การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา

เพิ่มฟังก์ชั่นอเนกประสงค์โดยรวมเอาร้านค้าด้านแฟชั่น และสถาบันการแพทย์มาไว้ภายในอาคารกีฬาด้วย
[สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง] การกีฬาการแพทย์การท่องเที่ยวแฟชั่นเป็นต้น

  • เพิ่มประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรมการให้บริการ

เพิ่มประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรมการให้บริการด้านโรงแรม ร้านอาหาร และอื่นๆ ของญี่ปุ่น
[สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง] อุตสาหกรรมการบริการ เช่น การเที่ยวชมการท่องเที่ยวร้านอาหารเป็นต้น

  • การปฏิรูปการเกษตร

สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อดำเนินการในอุตสาหกรรมครั้งที่ 6ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการแปรรูป
[สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง] การผลิต ด้านไอที การจัดจำหน่าย การค้าขายระหว่างประเทศ เป็นต้น

  • ประเทศแห่งการท่องเที่ยว

มุ่งมั่นสู่การเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวโดยรวบรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
[สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง] การเที่ยวชมการท่องเที่ยว โรงแรม เป็นต้น

อุตสาหกรรมที่มีความต้องการชาวต่างชาติจำนวนมาก

การแพทย์ การท่องเที่ยวเป็นตลาดที่มีความหวัง ด้านIT ด้าน การผลิต เป็นพื้นฐานของทั้งหมด

จากคำสำคัญด้านกลยุทธ์การเจริญเติบโตของประเทศญี่ปุ่นที่เห็นข้างต้น จะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นกำลังทุ่มเทพัฒนาในด้านต่างๆเช่น การบริการการแพทย์การท่องเที่ยวการเกษตรด้านพลังงานและอื่นๆ
ในด้านIT ด้านการผลิต ได้มีการปฏิรูป รวมทั้งสร้างนวัตกรรมการผลิต เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทั้งหมด

บริษัทที่นักศึกษาต่างชาติเข้าทำงาน เป็นบริษัทด้านIT และด้านการสื่อสารการสื่อสารโทรคมนาคม 60%

บริษัทที่นักศึกษาต่างชาติเข้าทำงาน เป็นบริษัทด้านIT และด้านการสื่อสารการสื่อสารโทรคมนาคมมากที่สุด (60%)รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิต (52.2%)นอกจากนั้นคือ ธุรกิจการบริการ(39.5%)และ ตามด้วย ธุรกิจสถาบันการเงิน (33.3%)
ในขณะที่ธุรกิจการค้าเชิงพาณิชย์และการค้าขายระหว่างประเทศซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีอัตราการรับนักศึกษาต่างเช่าติเข้าทำงาน (24.3%) ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในบรรดาภาคธุรกิจทั้งหมดที่มีการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าทำงาน จึงทำให้มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด

คุณสมบัติที่จำเป็นและได้เปรียบในการได้งานทำ

บริษัทญี่ปุ่นที่จ้างนักศึกษาที่จบใหม่เป็นหลัก หากยกเว้นงานด้านที่เฉพาะเจาะจง ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็น เพราะคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการทำงาน จะได้รับหลังจากที่เข้าไปทำงานแล้ว และค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติเหล่านั้นและโดยส่วนใหญ่ทางบริษัทก็จะเป็นผู้สนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายให้
อย่างไรก็ตาม อาชีพที่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นก่อนเข้าทำงาน หรือ อาชีพที่ถ้าหากมีคุณสมบัติเหล่านั้นจะเป็นข้อได้เปรียบ ซึ่งจะยกตัวอย่างเพื่อแนะนำด้านล่างนี้

สายงาน คุณสมบัติ
IT IT Passport、MOS(Microsoft OfficeSpecialist)、CCNA(ใบรับรองช่างเทคนิคCisco)、ผ่านการทดสอบการออกแบบเว็บไซต์、ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถด้านWeb Creator เป็นต้น
สายงานบริการ ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถด้านทักษะการปฏิบัติงานในโรงแรม ผ่านการทดสอบการวางแผนการแต่งงานซึ่งรับรองโดยสมาคมABC ได้รับการรับรองการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานแต่งงาน หัวหน้าการจัดการการเดินทางภายในประเทศหัวหน้าการจัดการการเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้จัดจำหน่าย เป็นต้น
การล่ามและการแปล ผ่านการทดสอบการเป็นล่ามทางธุรกิจ (TOBIS) ผู้แนะนำล่ามหัวหน้าการจัดการการเดินทางภายในประเทศหัวหน้าการจัดการการเดินทางภายในประเทศหัวหน้าการจัดการการเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้จัดจำหน่าย เป็นต้น
PAGETOP