ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

การศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นโดยภาพรวม

● แนะนำข้อมูลโดยรวมของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น

เป็นเว็บไซต์ที่กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับองค์กร อาทิ กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมนักเรียนต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นดำเนินการ โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้องการเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น  ผู้ที่กำลังศึกษา และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
แม้ว่าจะมีเนื้อหาข้อมูลสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษาอยู่มาก แต่ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเลือกโรงเรียนสอนภาษา  วิธีหางานพิเศษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่ต้องการเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และโรงเรียนเฉพาะทาง  รองรับภาษาญี่ปุ่น ไทย เนปาล เวียดนาม  อาหรับ  อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน  รัสเซีย จีน และภาษาเกาหลี

● องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)

มีข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU)อีกทั้ง  ยังเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์สำหรับการค้นหาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นและการค้นหาโรงเรียน  และยังมีหน้าภาษาอังกฤษอีกด้วย

 

● Gateway to study in Japan

เป็นเว็บไซต์Portal ที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนข้อมูลหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการโดยองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)ประกอบไปด้วยลิ้งค์ของเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งก่อนเดินทางมา ระหว่างเรียน และหลังจบการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

● JAPAN STUDY SUPPORT

เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลในเรื่องการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ  มีการบริหารจัดการร่วมกันของบริษัทThe Asian Students Cultural Association (ASCA) และบริษัทBenesse Corporation
แม้ว่าจะมีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา แต่ว่าก็สามารถใช้ในการสืบค้นเกี่ยวกับโรงเรียนเฉพาะทางได้ด้วย
ประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น  รองรับทั้งภาษาญี่ปุ่น  ไทย เนปาล เวียดนาม อังกฤษ จีน (ทั้งตัวอักษรแบบเต็มและแบบย่อ) และภาษาเกาหลี  คอลัมน์ “แนะนำการใช้ชีวิตของนักเรียนต่างชาติ” ภายในเว็บไซต์ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น และการใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนต่างชาติ (เช่น ขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคาร การคัดแยกขยะ และการค้นหาที่พักอาศัย เป็นต้น) และยังสามารถค้นหาข้อมูลของทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ได้จากคอลัมน์ “ทุนการศึกษา” อีกด้วย

Qto JAPON

เป็นเว็บไซต์ของบริษัทQto JAPON ผู้จัดทำหนังสือพิมพ์แจกฟรี ที่รวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการศึกษาต่อในต่างประเทศและโครงการทำงานและท่องเที่ยว (Working Holiday) นอกจากจะสามารถสืบค้นเกี่ยวกับโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นได้แล้ว ยังแนะนำเกี่ยวกับที่พักอาศัยและงานพิเศษให้อีกด้วย รองรับทั้งภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน(ทั้งตัวอักษรแบบเต็มและแบบย่อ) และภาษาเกาหลี

● Study in Japan(Access Studying Aboard Lab )

เป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท AccessLead ซึ่งสนับสนุนการบริหารและโฆษณาให้กับหน่วยงานการศึกษา  นอกจากจะสามารสืบค้นเกี่ยวกับโรงเรียนเฉพาะทางได้แล้ว ยังมีข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในประทศญี่ปุ่นอีกด้วย

● STUDY KYOTO

เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเฉพาะลงไปในเรื่องของการศึกษาต่อในเมืองเกียวโต  ดำเนินการโดยเครือข่าย International Students Study in Kyoto Networkนอกจากจะสามารถสืบค้นเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และโรงเรียนเฉพาะทางของรัฐบาลได้แล้ว ยังมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นและสถานที่ท่องเที่ยวในเกียวโตอีกด้วย  รองรับทั้งภาษาญี่ปุ่น ไทย เวียดนาม อังกฤษ จีน(ทั้งตัวอักษรแบบเต็มและแบบย่อ) และภาษาเกาหลี

เกี่ยวกับโรงเรียนเฉพาะทาง และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

● สมาพันธ์โรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งชาติญี่ปุ่น (National Association of Vocational Schools of Japan)

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติได้ในคอลัมน์  “สมาพันธ์นิติบุคคลโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งชาติญี่ปุ่น คณะกรรมการสามัญ -คณะกรรมการนักศึกษาต่างชาติ-” ของเว็บไซต์นี้

● สมาคมนิติบุคคลโรงเรียนอาชีวศึกษาประจำกรุงโตเกียว

เว็บไซต์ทางการของโรงเรียนเฉพาะทาง

เป็นเว็บไซต์ที่สมาคมนิติบุคคลโรงเรียนอาชีวศึกษาประจำกรุงโตเกียวบริหารจัดการอยู่  สามารถค้นหาโรงเรียนเฉพาะทางได้ทั้งจาก ประเภทของอาชีพ  คุณสมบัติที่จะได้รับ  หรือจากชื่อของโรงเรียน  รองรับทั้งภาษาญี่ปุ่น เวียดนามอังกฤษ จีน (ทั้งตัวอักษรแบบเต็มและแบบย่อ) และภาษาเกาหลี

● สมาพันธ์นิติบุคคลโรงเรียนอาชีวศึกษาประจำโอซาก้า

● มูลนิธิการอาชีวศึกษา และนิติบุคคลการศึกษาด้านอาชีพ

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการศึกษาต่อในโรงเรียนเฉพาะทางญี่ปุ่น (Professional Training College in Japan Guidebook)ที่มูลนิธินี้เป็นผู้จัดทำ  “คู่มือ” รองรับภาษาต่างๆถึง 14ภาษา  และ”ฉบับย่อ”ของคู่มือนี้ รองรับภาษาต่างๆ 7ภาษา

● สมาคมมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการพิจารณา ปรับปรุง และกำหนดแกนกลางพื้นฐานของการศึกษาภาษาญี่ปุ่น  สามารถค้นหาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่เป็นสมาชิกของสมาคมได้จากเว็บไซต์นี้ อีกทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของโรงเรียน อาทิ จำนวนนักเรียน  ประเทศบ้านเกิดของนักเรียนต่างชาติ ตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทของคอร์สเรียน ค่าเล่าเรียน ได้อีกด้วย

● สมาพันธ์นิติบุคคลโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแห่งชาติ

เป็นการรวมกลุ่มที่ก่อตั้งโดยสถานศึกษาด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม  และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีคุณสมบัติเป็นนิติบุคคล เป็นสมาพันธ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น (ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 147 โรงเรียน)

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

กระทรวงการต่างประเทศ

สนับสนุนข้อมูลในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ และการให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาต่อในด้านต่างๆโดยสถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่  นอกนั้นยังดำเนินการในเรื่องการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอีกด้วย

● กระทรวงยุติธรรม

● กองตรวจคนเข้าเมือง  กระทรวงยุติธรรม

● กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

● กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม

มีข้อมูลและบทความที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางการค้า(EPA: Economic Partnership Agreement)และโครงการ Cool Japan

● กระทรวงคมนาคม

มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่น  และการวัดปริมาณรังสี

● กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน

อื่นๆ

● องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สมาคมอาหารฮาลาลญี่ปุ่น

เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดการดูแลเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของอาหารฮาลาลในประเทศญี่ปุ่น  นอกจากทำหน้าที่ในการอธิบายเกี่ยวกับอาหารฮาลาลแล้ว ยังทำน้าที่แนะนำบริษัทที่ได้รับการรับรอง และเผยแพร่สูตรอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลอีกด้วย

● สมาคมองค์กรศาสนาอิสลาม และชาวมุสลิมในประเทศญี่ปุ่น

เป็นหนึ่งในกลุ่มขององค์กรที่ออกใบรับรองสัญลักษณ์อาหารฮาลาล

PAGETOP