พลังสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น

1-1

◆ การรักษาความปลอดภัยที่ดี
◆ ความสะดวกและความสบายใจ

Read more

พลังด้านการศึกษาของญี่ปุ่น

1-2

◆ ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับบุคลากรวิชาชีพและวิชาการ
◆ การเติมเต็มในการศึกษาเฉพาะทาง

Read more

พลังวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

1-3

◆ การรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และความคิดสร้างสรรค์, จินตนาการ
◆ คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความปราณีตและความเป็นระเบียบ

Read more

ข้อมูลอีเวนต์

PAGETOP