Ang trabaho at pag-aaral sa Japan

Graduate from bokasyonal school ay maaring adventageous sa pag-hahanap ng trabaho

Sa Japan, 1 out of 6 na taong gumuraduate sa highschool ay magpatuloy sa bokasyonal school.

Sa yugtong ng 3rd year highschool (or 3rd year junior highschool) ay may isang bokasyonal school bilang isang pasukan sa career path ng mga taong nakakita ang kanilang mga aspiration na occupation.

Ang pinagkadalubhasang profesyon na kaalaman/technology o pagtatamo ng qualification ay direktang makonektado sa mismong trabaho, kaya ang tao who graduates from bokasyonal school ay may pagsusuri sa advantageous para sa trabaho ay maging firmly established.

Higit sa profesyonal teacher who learned educational tecknology ay may mga teacher na nagtuturo bilang mga propesyonal na nagtatrabaho sa laragan ng pagsasanay ay isa sa mga dahilan para sa pag-hahanap ng tarabaho. Isang diin sa academic-industrial collaboration, ang mga helpful teachers at in order to educate with latest na knowledge/technology, ay maaari itong i-inaasahang bilang isang paglaban para sa mga kumpanya na tumatanggap ng mga graduates.

Maraming nag-aaral na international students sa bokasyonal school sa Japan.

Nag developed country agad ang Japan sa loob ng Asia, aktibong tinanggap ang international students bilang isang bahagi ng mga internasyonal na kontribusyon. In 2015, ang number ng international students ay 208,379, sa loob ng 38,654 students ay nag-aaral sa bokasyonal school.

Ang lugar na kapanganakan ay 92.7% from Asia at maraming international students ay dumadating sa Japan. Ito ay inaasahan na dagdagan sa hinaharap at may promotion ng supporting sa pag-hahanap trabaho by academic-industrial collaborarion.

Trabaho at bokasyonal school ng Japan

Sa pag-aaral ng Japan, may education institusyon na tumutok sa pakikipagtulungan sa“trabaho” at “pag-aaral”ay ang advance bokasyonal school.

Walang katulad sa ibang bansa ang educational system ng Japan na may advance bokasyonal school. Ang bokasyonal school ay pinapaligiran halos lahat ng pananakop ng trabaho at para dito gagawin ang propesyonal na edukasyon at bokasyonal na pagsasanay.

Sa ibang salita, ang target area ng bokasyonal school sa Japan ay walang eksaherasyon sa sabihin na ito ay isang propesyonal na imbentaryo ng Japan.

Gayundin sa pakikipag touch dito, ikaw ay maari mong malaman ang mga trabaho o paraan ng pamumuhay na wala sa sarili mong bansa at ang mundo ay nasa Japan.

Mga tampok tulad ng ninilarawan sa itaas ay i-detalyado sa “Ang trabaho at pag-aaral sa Japan”

Maaari sana na through learning and experience sa Japan ay ganapin ang skill up and career up at mangyaring lumago sa isang pang internasyonal na talento kung sino ang maaring magbigay ng kontribusyon sa Japan at ang iyong sariling bansa.

Industrial field
occupation overview Pakikipag trabaho sa factories at office ay engaged bilang isang propesyonal sa IT, electric, electron, design in machinery industry, manufacture, maintenance, etc., ay nag bibigay ng kontribusyon sa Japan.
Upang makapunta sa mga trabaho na ito ay kapaki-pakinabang sa pag-aaral sa isang bokasyonal school na nagtatakda sa kagawaran na may kaugnayan sa pang industriya na mga patlang.
examples of occupation information processing engineer, electrician, architect, car mechanic, various engineers etc.
relevant departments information processing, multimedia, electricity, electrons, machinery, building civil engineering, surveying, drafting, car maintenance etc.
Agriculture field
occupation overview Pakikipag trabaho sa sakahan, ranch, office etc. ay engaged sa produksyon ng agrikultura, paghahalaman, livestock industry ay nag bibigay ng kontribusyon sa Japan.
Upang makapunta sa mga trabaho na ito ay kapaki-pakinabang sa pag-aaral sa isang bokasyonal school na nagtatakda sa kagawaran na may kaugnayan sa agrikultura pang industriya na mga patlang.
examples of occupation agricultural crop production farmers, employees, livestock farmers employees, horticultural farmers employees, fruit and vegetable wholesale markets employees etc.
relevant departments agriculture, horticulture, livestock, biotechnology,flower business etc.
Medical field
occupation overview Pakikipag trabaho sa inspections, nursing, and medical institutions etc., ay engaged mainly sa hospitals, welfare facilities, dental laboratories ay nag bibigay ng kontribusyon sa Japan. Upang makapunta sa mga trabaho na ito ay kapaki-pakinabang sa pag-aaral sa isang bokasyonal school na nagtatakda sa kagawaran na may kaugnayan sa medical na mga patlang. Halos lahat ng medical service ay kailangan ng propesyonal na qualification kaya layunin upang makakuha ng mga qualification sa bokasyonal school.
examples of occupation Nurse, medical radiology technician, clinical laboratory technician, physical therapist, occupational therapist, dental hygienist, dental technician, acupuncturist, judo conservator, medical office etc.
relevant departments Nursing, Clinical radiology, Clinical examination, Physical therapy, Occupational therapy, Dental hygiene, Dental laboratory, Acupuncture, Judo reduction
Hygiene field
occupation overview Pakikipag trabaho sa food manufacturing, barber shop, beauty shop, beauty salon, etc., ay engaged bilang isang propesyonal sa food manufacturing, relevant in beauty company ay nag bibigay ng contribution sa Japan. Upang makapunta sa mga trabaho na ito ay kapaki-pakinabang sa pag-aaral sa isang bokasyonal school na nagtatakda sa kagawaran na may kaugnayan sa hygiene field na mga patlang.Ang chief, dietician, barber and hairdresser ay kailangan ng pepesyonal na qualification, kaya layunin upang makakuha ng mga qualification sa bokasyonal school.
examples of occupation Cooks, dietician, barber, hairdresser, esthetician, makeup artist, etc.
relevant departments Cooking, Confectionery, Bakery, Nutrition, Barber, Beauty, Esthetic, Makeup etc.
Education and social welfare fields
occupation overview Pakikipag trabaho sa Child welfare facilities, Visiting nursing stations, Various nursing care facilities, Hospitals etc., ay engaged mainly sa professional in education, welfare related facilities etc. ay nag bibigay ng kontribusyon sa Japan. Upang makapunta sa mga trabaho na ito ay kapaki-pakinabang sa pag-aaral sa isang bokasyonal school na nagtatakda sa kagawaran na may kaugnayan sa educational and social welfare fields na mga patlang.Lalo na, dahil workers nursing care ay may mataas na demand sa Japan na ay nagpasok ng isang napaka-iipon lipunan at mataas na kadalubhasaan ay inaasahan, pagkuha ng qualifications ay nagpapakita ng kanyang lakas sa paghahanap ng trabaho.
examples of occupation Childcare professional, home helper, care worker, social worker etc.
relevant departments Nursery, Early childhood education, Nursing care welfare, Social welfare, Medical welfare, Mental health welfare etc.
Commercial practice fields
occupation overview pakikipag trabaho sa general corporate, travel agency, hotel, bridal hall etc., ay engaged sa various duties at general corporations, travel companies, logding facilities, bridal related companies, etc. ay nag bibigay ng kontribusyon sa Japan. Upang makapunta sa mga trabaho na ito ay kapaki-pakinabang sa pag-aaral sa isang bokasyonal school na nagtatakda sa
kagawaran na may kaugnayan sa commercial practice fields na mga patlang.
Lalo na sa mga travel company, mga kaugnay sa industriya, sa karagdagan sa mga domestic itinerary management chief, ang pagkuha ng mga qualifications ng mga travel serbisyo handling manager (domestic · general) ay nagpapakita ng kanyang lakas sa paghahanap ng trabaho.
examples of occupation Clerical, Secretarial, Tour Conductor, Travel Planne, Hotel Staff, Wedding Planner etc.
relevant departments Accounting, bookkeeping, secretarial, business, information business, travel, hotel, bridal etc.
Clothing/Household fields
occupation overview Pakikipag trabaho sa clothing maker, clothing store, stylist office etc., ay engaged sa clothing maker, clothing store, stylist office ay nag bibigay kontribusyon sa Japan. Upang makapunta sa mga trabaho na ito ay kapaki-pakinabang sa pag-aaral sa isang bokasyonal school na nagtatakda sa kagawaran na may kaugnayan sa clothing/household fields na mga patlang. Sa industriya na ito, tulad ng inaasahan bilang isang immediate asset, maraming mga taong mag-advance sa isang bokasyonal school at layunin upang sa master na kaalaman at kasanayan.
examples of occupation Fashion designer, stylist, buyer, shop staff etc.
relevant departments Fashion design, fashion business, stylist, Japanese dressmaking, knitting, handicraft etc.
Culture and education fields
occupation overview Ang field na ito ay very wide range of occupation. Pakikipag trabaho sa Design office, photo studio, animation production company, talent office, video production company, music studio, interpreter etc., ay engaged sa occupation mainly related sa creative activities. Upang makapunta sa mga trabaho na ito ay kapaki-pakinabang sa pag-aaral sa isang bokasyonal school na nagtatakda sa kagawaran na may kaugnayan sa culture and education fields na mga patlang. Ang ilang mga tao na maging self-taught propesyonal, ngunit sa larangan na ito maaari ka ring makatanggap ng pagpapakilala ng trabaho mula sa paaralan sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang bokasyonal school.
examples of occupation Graphic designer, cameraman, cartoonist, animator, voice actor, actor, stage staff, picture creator, interpreter, trimmer etc.
relevant departments Graphic designer, cameraman, cartoonist, animator, voice actor, actor, stage staff, picture creator, interpreter, trimmer etc.

 

PAGETOP