Dạy nghề của Nhật

Dạy nghề của các trường đại học và trường nghề chuyên nghiệp

Việc giáo dục nghề nghiệp ở Nhật được tiến hành chủ yếu ở các trường nghề chuyên nghiệp hoặc đại học.

Đặc biệt các trường nghề chuyên nghiệp có đặc trưng là những chương trình được thiết kết để dạy cho học viên lấy được chứng chỉ để làm việc tại các lĩnh vực và ngành nghề theo yêu cầu. Các chương trình giáo dục hướng nghiệp luôn gắn liền với thực tế như các cơ hội thực tập thực tế (internship). Thêm vào đó, trường dạy nghề chuyên nghiệp là nơi luôn có các cơ hội giúp các bạn học viên có thể áp dụng kiến thức vừa học để tự tăng cơ hội thăng tiến như một người trưởng thành thực thụ.

Ngược lại, các trường đại học thường tiến hành đào tạo những nghề cần có chuyên môn sâu như dược sĩ, bác sĩ tại các khoa ngành liên quan đến y dược, hoặc đối lĩnh vực văn học hay khoa học xã hội thì gần như không có giới hạn ngành nghề. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhằm mục đích hỗ trợ việc tìm việc làm tốt hơn cho các sinh viên, các trường đại học cũng đang tăng cường các nội dung thực tập thực tế hoặc các khóa học nhắm đến các chứng chỉ nghề v.v

Giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông v.v…

Tại các trường như trường chuyên môn trung học phổ thông thì thường hay tiến hành giáo dục hướng nghiệp trong một vài lĩnh vực nhất định. Có nhiều trường chuyên môn học vể nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực như phúc lợi, xử lý thông tin, thương mại, và nông nghiệp v.v… Số học sinh của trường dạy nghề nâng cao chiếm 19% trong tổng số học sinh đang theo học ở các bậc trên phổ thông.

Giáo dục nghề nghiệp

Những năm gần đây, các trường phổ thông và cả những cấp trung học cơ sở hay tiểu học cũng đã có những nỗ lực thúc đẩy tư vấn cho các em học sinh nhằm gia tăng nhận thức về nghề nghiệp mà mình sẽ chọn trong tương lai như một cách giáo dục hướng nghiệp hiệu quả.

PAGETOP