Alamin ang kagandahan ng pag-aaral sa Japan

  • HOME »
  • Alamin ang kagandahan ng pag-aaral sa Japan

Ang Kagandahan ng pag-aaral sa Japan

Ang kabuluhan ng pag-aaral sa ibang bansa ay may masasabi sa susunod na tatlong puntos.

○ Pag-aaral ng leading edge ng iyong specialty field na hinahangad nila.

○ Pag aaral sa mismong bansa na patlang hindi makakapag aral sa sariling bansa.

○ Malaman ang mga bagay na hindi mo maaaring maunawaan maliban kung sila ay nananatili sa lugar na iyon.

Para sa mga nag-iisip ng gayong pag aaral sa ibang bansa, Japan ay masasabi na isa sa mga mahusay ng bansa.

 

Ang kapangyarihan ng environmental, edukasyon, kultural sa Japan

Ang mahalagang bagay sa pakikipag aral sa ibang bansa ay makakapag aral ka ng ligtas at secure sa mismong bansa.

Paglakbay at manatili sa ibang bansa ay hindi bihira ngayon. Pero kasabay nito, lumalalim ang kaguluhan ng sitwasyon ng mundo sa iba’t ibang bahagi ng mundo sa ngayong panahon.Sa lugar na pupuntahan o sa titirahan, alamin kung paano protektahan ang kanilang sarili mula sa panganib at pagkalito upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng isip ay ang pinaka mahalagang isyu.
Ibig sabihin, as much as Japan walang ibang bansa na makakapag aral at makakapag career up ka ng ligtas at secure.

Lalo na sa pag-aaral sa Japan, ang “kaligtasan” ay top level na seguridad at kalinisan, isang kapaligiran na kung saan may mga mataas na publikong kamalayang mamamayan. Maaaring sinasabi na ang “kaligtasan” ay malawak na pang edukasyon na nilalaman, detalyadong gabay at ang isang mahusay na pinananatili sa pag-aaral na kapaligiran.

Originally ang Japan ay iniimportante nila ang order na magparaan ng ligtas at secure ang buong komunidad. Pero kabilang sa mga ito, sa“lugar ng pag-aaral”(eskuela) ay may alang na extraordinary na kaligtasan. Higit sa rito, pamamaraan ang sistema ng edukasyon para hindi mahihirapan ang estudyante sa pag-aaral ng advanced na nalalaman nila at bawat estudyante ay may magalang na patnubay.

Also, study abroad ay makakaranas ng cross-kutural. Makipag-ugnay sa pagitan ng iba’t ibang mga kultura ay isang kahanga-hangang bagay at puwersang nagtataboy para sa paglago.Ang mga sinaunang panahon ng Japanese ay inintake nila ang kultura ng ibang bansa at pina reform nila ito na Japanese style and nag create sila ng bagong kultura.Dahil bilang isang resulta ng mga pagsisikap hanggang ngayon, mahigit 20 ka tao na Japanese ay iginawad sa Nobel Prize at may mga industries na lumaki at maaring humantong sa mundo. Sa creative field like anime ay top-level sa buong mundo.

Mga tampok tulad ng inilarawan sa itaas, ay maaring ipinahayag bilang “ Ang kapangyarihan ng environment, edukasyon at kultural”

 

Ang trabaho at pag-aaral sa Japan

Sa pag-aaral sa Japan ay may education institusyon na tumutok sa pakikipagtulungan sa“trabaho” at “pag-aaral”ay ang advance bokasyonal school.

Walang katulad sa ibang bansa ang educational system ng Japan na may bokasyonal school. Ang bokasyonal school ay pinapaligiran halos lahat ng pananakop ng trabaho at para dito gagawin ang propesyonal na edukasyon at bokasyonal na pagsasanay.

Sa ibang salita, ang target area ng bokasyonal school sa Japan ay walang eksaherasyon sa sabihin na ito ay isang propesyonal na imbentaryo ng Japan.

Gayundin sa pakikipag touch dito, ikaw ay maari mong malaman ang mga trabaho o paraan ng pamumuhay na wala sa sarili mong bansa at ang mundo ay nasa Japan.

Mga tampok tulad ng ninilarawan sa itaas ay i-detalyado sa “ Ang trabaho at pag-aaral sa Japan”

Maaari sana sa pamamagitan ngpag-aaral at experience sa Japan ay ganapin ang skill up and career up at mangyaring lumago sa isang pang internasyonal na talento kung sino ang maaring magbigay ng kontribusyon sa Japan at ang iyong sariling bansa.

PAGETOP