ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

ในส่วนนี้  จะเป็นช่วงตอบคำถาม ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับคำถามทั่วไปและใกล้ตัวในรูปแบบ Q&A ที่ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นมักจะเกิดความกังวลใจ

เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น  สามารถค้นหาได้จากที่ใดบ้าง
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น 1เดือน ประมาณเท่าไหร่
3. จำเป็นต้องขอวีซ่าในการเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ และมีวีซ่าประเภทใดบ้าง
4.ชาวต่างชาติสามารถทำงานหรือทำงานพิเศษในประเทศญี่ปุ่นได้หรือไม่  และมีข้อจำกัดอะไรบ้าง
5.ความปลอดภัยในประเทศญี่ปุ่น เป็นอย่างไรบ้าง
6.คนญี่ปุ่นเป็นมิตรและให้การต้อนรับชาวต่างไหม
7.ที่พักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น จะมีวิธีการหาอย่างไร
8.สามารถพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ในประเทศญี่ปุ่นได้ไหม
9.ที่ประเทศญี่ปุ่น ชาวต่างชาติสามารถแชร์ห้องพักอยู่ร่วมกันได้ไหม
10.รู้สึกกังวลกับแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น
11.ระดับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร   และชาวต่างชาติสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นได้หรือไม่
12.อุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ คอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้อยู่ที่ประเทศของตน สามารถนำไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นได้เลยหรือไม่
13.วัตถุดิบในการประกอบอาหารของประเทศของตน สามารถหาได้ในญี่ปุ่นหรือไม่
14.ในประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ไหม
15.สามารถท่องเที่ยวอย่างอิสระในประเทศญี่ปุ่นได้บ้างไหม
16.สามารถเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นไปเที่ยวต่างประเทศได้หรือไม่
17.ชาวต่างชาติสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ไหม
18.ชาวต่างชาติสามารถทำสัญญาโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตของญี่ปุ่นได้ไหม
19.ในประเทศญี่ปุ่น มีวัดของพุทธศาสนา  สุเหร่าของศาสนาอิสลาม  และโบสถ์ของศาสนาคริสต์ไหม
20.ที่ประเทศญี่ปุ่น มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองอาหารฮาลาลหรือไม่

เกี่ยวกับโรงเรียนเฉพาะทาง

1.มีโรงเรียนเฉพาะทางสาขาใดบ้าง และสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาได้อย่างไร
2.จำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับใดจึงจะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเฉพาะทางได้
3.จำเป็นต้องชำระค่าเล่าเรียนไหม  และนอกจากค่าเทอมแล้ว ยังต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนใดอีกบ้าง
4.สามารถขอรับทุนการศึกษาได้ไหม  และมีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
5.มีการกำหนดเกณฑ์อายุสูงสุดในการเข้าเรียนเอาไว้หรือไม่
6.สามารถทำงานหรืองานพิเศษในระหว่างศึกษาได้ไหม

เกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

1.เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว สามารถเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเฉพาะทางได้ไหม
2.หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว สามารถเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้ไหม
3.จำเป็นต้องชำระค่าเล่าเรียนไหม  และนอกจากค่าเทอมแล้วจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนใดอีก
4.ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สามารถค้นหาได้อย่างไร
5.สามารถขอรับทุนการศึกษาได้หรือไม่  และมีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
6.มีการกำหนดเกณฑ์อายุสูงสุดในการเข้าเรียนหรือไม่
7.สามารถทำงานหรืองานพิเศษในระหว่างศึกษาได้ไหม

เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

01 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น  สามารถค้นหาได้จากที่ใดบ้าง

สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศคุณ  นอกจากนี้ ยังสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นได้จากสถานเอกอัครราชทูต  และสถานกงสุลใหญ่ประเทศญี่ปุ่นที่ประจำอยู่ต่างประเทศได้  ซึ่งหน่วยงานทางการของประเทศญี่ปุ่นที่ประจำอยู่ที่ประเทศของคุณนั้น กรุณาตรวจสอบที่ “รายชื่อหน่วยงานราชการที่ประจำอยู่ต่างปรเทศ” ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

02 ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น 1เดือน ประมาณเท่าไหร่

จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าเทอม มาตรฐานความเป็นอยู่ และพื้นที่อยู่อาศัย แต่โดยปกติแล้วจะมากกว่า 1แสนเยน  ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั้น โดยปกติแล้วพื้นที่ในเขตเมืองจะสูงกว่าพื้นที่ที่อยู่ต่างจังหวัด  สำหรับมาตรฐานทั่วไปของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนั้น สามารถอ้างอิงจากข้อมูลของบทความนี้ได้

03 จำเป็นต้องขอวีซ่าในการเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ และมีวีซ่าประเภทใดบ้าง

จำเป็นต้องมีวีซ่าในกรณีที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนของญี่ปุ่นครับ ซึ่งขั้นตอนในการขอวีซ่าและการเข้าประเทศนั้น  สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลของบทความนี้

04 ชาวต่างชาติสามารถทำงานหรือทำงานพิเศษในประเทศญี่ปุ่นได้หรือไม่  และมีข้อจำกัดอะไรบ้าง

ในประเทศญี่ปุ่นนั้น  ชาวต่างชาติไม่ได้ถูกห้ามไม่ให้ทำงาน  แต่ว่าจำนวนชั่วโมงในการทำงานและประเภทของงานนั้นอาจจะถูกจำกัดโดยวีซ่าหรือกฎของโรงเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ชัด เพื่อป้องกันการทำผิดกฎนั่นเอง

05 ความปลอดภัยในประเทศญี่ปุ่น เป็นอย่างไรบ้าง

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ภาคภูมิใจในความปลอดภัยที่อยู่ในระดับต้นๆของโลก  อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ และยังสามารถเดินเหินยามค่ำคืนได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ แต่เนื่องจากว่า อาชญากรรม ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลและปกป้องตนเองในระดับหนึ่ง  อาทิ การยายามไม่เข้าไปในสถานที่ที่อาจจะทำให้ต้องเข้าไปพัวพันกับปัญหาได้  หรือการล็อคประตูที่พักให้เรียบร้อยทุกครั้ง เป็นต้น

06 คนญี่ปุ่นเป็นมิตรและให้การต้อนรับชาวต่างไหม

มากกว่าครึ่งหนึ่งของคนญี่ปุ่นเป็นมิตรและยินดีต้อนรับชาวต่างชาติ ผมคิดว่าคงจะไม่เกิดการกีดกันอย่างโจ่งแจ้ง  หรือการประทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งหน้าครับ แต่ว่า ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในภูมิภาคที่ชาวต่างชาติแทบจะไม่เดินทางเข้าไป  หรือสำหรับคนที่ไม่มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุ่นนั้น อาจจะไม่สามารถต้อนรับชาวต่างชาติที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้อย่างดีได้ครับ

07 ที่พักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น จะมีวิธีการหาอย่างไร

มีบางกรณีที่ทางโรงเรียนที่รับเข้าเรียน จะจัดให้พักที่หอพักที่ทางโรงเรียนบริหารจัดการอยู่ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว นักเรียนต่างชาติจะพักอาศัยที่แมนชันหรืออพาร์ตเม้นต์ของเอกชน  ในการหาที่พักของเอกชนนั้น นอกจากการปรึกษากับทางโรงเรียนแล้ว  ก็ยังสามารถค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ตหรือผ่านทางบริษัทจัดหาบ้านได้อีกด้วย  ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา หรือที่พักของเอกชนนั้น สามารถหาได้ในบทความนี้ หรืออ้างอิงได้จากบทความนี้ครับ

08 สามารถพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ในประเทศญี่ปุ่นได้ไหม

ทำได้ครับ  โดยที่พักแบบโฮมสเตย์นั้น สามารถทำได้โดยการเลือกผ่านการแนะนำจากทางโรงเรียน หรือเลือกผ่านบริษัททั่วไป  แต่ว่าการเลือกผ่านทางบริษัททั่วไปนั้น จำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าบริษัทนั้นๆมีความน่าเชื่อถือหรือไม่

09 ที่ประเทศญี่ปุ่น ชาวต่างชาติสามารถแชร์ห้องพักอยู่ร่วมกันได้ไหม

ทำได้ครับ  โดยหลักๆแล้วจะเป็นการสมัครโดยการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแล้วสมัครไป  โดยก่อนที่จะทำการสมัครนั้น มีความจำเป็นต้องตรวจสอบเงื่อนไขทั้งหมดให้ดี (เช่น การแบ่งจ่ายค่าเช่าบ้าน  การอนุญาตให้ชาวต่างชาติพักหรือไม่ และมีการจำกัดเพศหรือไม่ เป็นต้น)

10 รู้สึกกังวลกับแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น

แผ่นดินไหวและสึนามิ เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงไม่สามารถควบคุมได้ แต่ภัยพิบัติขนาดใหญ่นั้น ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  แต่แน่นอนว่าการเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมรับมือกับภัยพิบัติอยู่เสมอนั้นเป็นสิ่งจำเป็น

11 ระดับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร   และชาวต่างชาติสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นได้หรือไม่

ประเทศญี่ปุ่นนั้น  เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านการรักษาพยาบาลที่มีชื่อเสียงระดับโลก  นอกจากนั้น ชาวต่างชาติก็สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลของญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสูงด้วย  ที่ประเทศญี่ปุ่นมีระบบประกันสุขภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาล  สำหรับรายละเอียด สามารถอ้างอิงได้จาก “หัวข้อการรักษาพยาบาล” ในหน้านี้

12 อุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ คอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้อยู่ที่ประเทศของตน สามารถนำไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นได้เลยหรือไม่

รูปแบบเต้าเสียบหรือกำลังไฟที่ใช้ในปรเทศญี่ปุ่น อาจจะแตกต่างจากที่ใช้ที่ประเทศของคุณ  ในกรณีเช่นนั้น  เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆจะยังไม่สามารถใช้ได้ทันที  จำเป็นต้องใช้เครื่องแปลงกำลังไฟหรือหม้อแปลง หรืออาจจะชื้อชิ้นใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่น

13 วัตถุดิบในการประกอบอาหารของประเทศของตน สามารถหาได้ในญี่ปุ่นหรือไม่

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ในเมืองใหญ่ จะมีซูเปอร์มาเก็ตที่นำเข้าวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และร้านที่จัดจำหน่ายวัตถุดิบประกอบอาหารจากต่างประเทศโดยเฉพาะ  แต่อาจจะมีราคาที่สูงกว่าราคาที่จำหน่ายในประเทศของคุณเล็กน้อย

14 ในประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นไม่ได้บ้างไหม

ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร  ดังนั้นไม่มีพื้นที่ที่ไม่สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาญี่ปุ่น  แต่เนื่องจากว่าประเทศญี่ปุ่นมีภาษาถิ่นอยู่มาก ดังนั้นเวลาเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ภาษาญี่ปุ่นของคนท้องถิ่นอาจจะฟังเข้าใจยาก

15 สามารถเดินทางท่องเที่ยวอย่างอิสระภายในประเทศญี่ปุ่นได้ไหม

ถ้าหากไม่นับรวมพื้นที่บางส่วนที่แม้แต่คนญี่ปุ่นก็ถูกจำกัดการเข้าออก หรือพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ  ทุกพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถท่องเที่ยวได้อย่างอิสระครับ

16 สามารถเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นไปเที่ยวต่างประเทศได้หรือไม่

ทำไดครับ  แต่ว่ามีบางสถานที่ที่ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าได้ในประเทศญี่ปุ่น  ดังนั้น  จึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น  ประชากรของประเทศของคุณสามารถเดินทางไปยังประเทศนั้นๆได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือไม่ และสถานที่ที่ต้อการจะเดินทางไปนั้นสามารถขอวีซ่าได้ในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่

17 ชาวต่างชาติสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ไหม

ทำได้ครับ  บัญชีธนาคารนั้นมีความจำเป็นและสะดวกในกรณีต่างๆ อาทิ ในการชำระเงินในกรณีต่างๆ การรับค่าตอบแทนจากการทำงานพิเศษ หรือการรับทุนการศึกษา  คำอธิบายเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารนั้น  สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลของบทความนี้

18  ชาวต่างชาติสามารถทำสัญญาโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตของญี่ปุ่นได้ไหม

ทำได้ครับ  โทรศัพท์มือถือ สามารถซื้อได้จากช็อปบริการของบริษัทโทรศัพท์มือถือ หรือร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า  แต่ประเภทของสัญญาหรือระบบการชำระเงินมีความซับซ้อน  และค่าทำสัญญาก็มีราคาแพง ในบางกรณีการซื้อโทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
ในกรณีเช่นนั้น การซื้อโทรศัพท์มือถือเบบ Prepaid ก็ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณา  สำหรับการทำสัญญาอินเตอร์เน็ตนั้นก็สามารถทำได้ แต่ในบางกรณีที่หอพักนักศึกษาหรืออพาร์ทเม้นต์ที่จะเข้าอาศัยนั้นมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเอาไว้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะดำเนินการ

19 ในประเทศญี่ปุ่น มีวัดของพุทธศาสนา  สุเหร่าของศาสนาอิสลาม  และโบสถ์ของศาสนาคริสต์ไหม

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ยอมรับในอิสระในความเชื่อทางศาสนา  ดังนั้นทุกหนทุกแห่งในประเทศ จึงมีวัดและศาลเจ้า  และในเมืองใหญ่ก็มีมัสยิดและโบสถ์คริสต์อยู่ด้วย  ลองค้นหาสถานที่เหล่านั้นจากละแวกที่อยู่อาศัยของคุณดูสิครับ

20 ที่ประเทศญี่ปุ่น มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองอาหารฮาลาลหรือไม่

มีครับ สามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์ แต่การหาซื้อด้วยวิธีสั่งซื้อทางออนไลน์นั้น อาจจะมีบางครั้งที่ได้สินค้าที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของแท้  ดังนั้นจึงการเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากสมาคมฮาลาลญี่ปุ่นหรือสมาคมมุสลิมญี่ปุ่น จะไม่ยุ่งยากและปลอดภัยกว่า

นอกจากนั้น  แม้ว่าจะเป็นเพียงชุมชนไม่ใหญ่นักแต่ในประเทศญี่ปุ่นก็มีชุมชนศาสนาอิสลาม ดังนั้นก็อาจจะหาวัตถุดิบอาหารฮาลาลได้จากเขตพื้นที่ดังกล่าว

เกี่ยวกับโรงเรียนเฉพาะทาง

01 มีโรงเรียนเฉพาะทางสาขาใดบ้าง และสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาได้อย่างไร

ในหน้านี้ สามารถค้นหาโรงเรียนเฉพาะทางได้จากประเภทงานที่สนใจและสถานที่ของโรงเรียน

02 จำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับใดจึงจะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเฉพาะทางได้

การเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเฉพาะทาง  จำเป็นต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ในการระบุถึงความสามารถทางด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น

1.ผู้เข้ารับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 6เดือน จากสถาบันการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
2.ผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับN1และN2ที่ดำเนินการโดย JEES และ Japan foundation
3.ผู้ที่เข้ารับการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป จากโรงเรียนประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่น
4.ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อสอบEJU (วิชาภาษาญี่ปุ่น :คะแนนรวมของพาร์ทการอ่านพร้อมฟัง และพาร์ทการอ่านและการฟัง) ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป
5.ผู้ที่ได้คะแนนของข้อสอบ BJT(Business Japanese proficiency Test) ที่ดำเนินการโดย JEES ตั้งแต่ 400คะแนนขึ้นไป

(อ้างอิง) Gateway to Study in JAPAN「โรงเรียนเฉพาะทาง」

03 จำเป็นต้องชำระค่าเล่าเรียนไหม  และนอกจากค่าเทอมแล้ว ยังต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนใดอีกบ้าง

โดยทั่วไปแล้ว ตอนที่จะเข้าศึกษา จะต้องชำระค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการเข้าเรียน(ค่าแรกเข้า) ในบางสาขาวิชาอาจจะมีค่าใช้เพิ่มเติมในส่วนของการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ด้วย  ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปของค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเฉพาะทาง สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลในบทความนี้

04 สามารถขอรับทุนการศึกษาได้ไหม  และมีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง

มีทุนการศึกษาหลากหลายประเภทครับ  สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลในบทความนี้ครับ อีกทั้ง ยังสามารถสืบค้นข้อมูลของทุนการศึกษาประเภทต่างๆได้จากหน้านี้ครับ  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนบางแห่งที่จัดทำระบบการมอบทุนการศึกษาของตนเองอีกด้วยครับ

05 มีการกำหนดเกณฑ์อายุสูงสุดในการเข้าเรียนเอาไว้หรือไม่

น่าจะไม่มีโรงเรียนเฉพาะทางที่กำหนดเกณฑ์อายุสูงที่สุดในการเข้าเรียนนะครับ  แต่เพื่อความแน่นอน  กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจด้วยการสอบถามโดยตรงกับทางโรงเรียนเฉพาะทางที่คุณสนใจจะเข้าศึกษาได้เลยครับ

06 สามารถทำงานหรืองานพิเศษในระหว่างศึกษาได้ไหม

สามารถทำได้ครับ  แต่ว่าอาจจะมีการกำหนดประเภทงานที่จะทำ และจำนวนชั่วโมงในการทำงาน ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า หรือกฎของโรงเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อครับ  เพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจครับ

เกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

01 เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว สามารถเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเฉพาะทางได้ไหม

เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเฉพาะทางได้เสมอไปครับ  หากต้องการเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเฉพาะทาง  จำเป็นจะต้องสมัครสอบและสอบผ่านข้อสอบเข้าเรียนโดยเฉพาะ  แต่เนื่องจากว่ามีบางโรงเรียนบางแห่งที่มีเครือข่ายและสามารถแนะนำนักเรียนให้กับโรงเรียนเฉพาะทางได้ โดยรายละเอียด กรุณาตรวจสอบและสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นได้โดยตรงครับ

02 หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว สามารถเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้ไหม

สามารถทำได้ครับ  โดยจำเป็นต้องดำเนินการหางาน และค้นหาบริษัทที่ต้องการ แต่เนื่องจากว่ามีโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นบางแห่ง มีการประสานงานกันเป็นการภายในกับทางบริษัทและสามารถแนะนำนักเรียนให้กับทางบริษัทต่างๆได้ ดดยรายละเอียดต่างๆสามารถตรวจสอบและสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นได้โดยตรงครับ

03 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สามารถค้นหาได้อย่างไร

สามารถค้นหาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นได้จากสถานที่ตั้ง  บ้านเกิดของนักเรียนต่างชาติ และค่าใช้จ่าย ได้จากเว็บไซต์ของAssociation for the Promotion of Japanese Language Education ในคอลัมน์ ”แนะนำสถาบันการสอนภาษาญี่ปุ่น”

04 จำเป็นต้องชำระค่าเล่าเรียนไหม  และนอกจากค่าเทอมแล้วจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนใดอีกบ้าง

โดยทั่วไปแล้ว ตอนที่จะเข้าศึกษา จะต้องชำระค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการเข้าเรียน(ค่าแรกเข้า) ในบางสาขาวิชาอาจจะมีค่าใช้เพิ่มเติมในส่วนของการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ด้วยครับ ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปของค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเฉพาะทาง สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลในบทความนี้ครับ

05 สามารถขอรับทุนการศึกษาได้หรือไม่  และมีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง

มีทุนการศึกษาหลากหลายประเภทครับ  สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลในบทความนี้ครับ อีกทั้งยังสามารถสืบค้นข้อมูลของทุนการศึกษาประเภทต่างๆได้จากหน้านี้ครับ  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนบางแห่งที่จัดทำระบบการมอบทุนการศึกษาของตนเองอีกด้วยครับ

06 มีการกำหนดเกณฑ์อายุสูงสุดในการเข้าเรียนหรือไม่

น่าจะไม่มีโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่กำหนดเกณฑ์อายุสูงที่สุดในการเข้าเรียนนะครับ  แต่เพื่อความแน่นอน  กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจด้วยการสอบถามโดยตรงกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่คุณสนใจจะเข้าศึกษาได้เลยครับ

07สามารถทำงานหรืองานพิเศษในระหว่างศึกษาได้ไหม

สามารถทำได้ครับ  แต่ว่าอาจจะมีการกำหนดประเภทงานที่จะทำ และจำนวนชั่วโมงในการทำงาน ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า หรือกฎของโรงเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อครับ  เพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจครับ

 

PAGETOP