Giáo dục của Nhật Bản

Giáo dục tiểu học và giáo dục trung học

Chế độ giáo dục của Nhật bắt đầu từ 6 tuổi tại cấp tiểu học, và kéo dài trong 6 năm (giáo dục thời kỳ đầu). Sau tiểu học, học sinh sẽ học 3 năm tại trung học cơ sở (giáo dục thời kỳ đầu trung gian). Đây là giai đoạn phổ cập giáo dục bắt buộc tại Nhật.

Sau trung học cơ sở, học sinh có thể chọn các trường trung học phổ thông, trường trung học dạy nghề (1 đến 3 năm), trường trung học dạy nghề chuyên môn, v.v. Sau giai đoạn này, các học sinh có thể lựa chọn các hình thức giáo dục và đào tạo nghề tùy theo cá tính và năng lực của bản thân.

Tại Nhật, khoảng 97 % học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ học tiếp vào các trường trung học cao hơn (5 năm nếu là trường trung học phổ thông và 3 năm nếu là trường nghề).

Giáo dục phổ thông

Các cơ sở giáo dục cho các đối tượng muốn học lên cao hơn sau tốt nghiệp trung học phổ thông có các trường đại học, đại học ngắn hạn, trường dạy nghề nâng cao (4 đến 5 năm học). Chường trình đại học kéo dài 4 năm (riêng ngành y dược thì có thể tới 6 năm), đại học ngắn hạn là 2 năm, riêng các trường dạy nghề nâng cao thì tùy vào nội dung học mà có thời gian từ 1 đến 4 năm. Tại các trường, bạn sẽ được học những kiến thức chuyên môn và công nghệ để trở thành người lao động, kỹ sư chuyên nghiệp. Ngoài ra, trong trường hợp học sâu thêm vào chuyên môn tại các trường đại học và trường dạy nghề nâng cao, một số đại học cũng thiết kế những chương trình phù hợp (Đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sỹ).

Yêu cầu nhập học và trình độ tốt nghiệp khi nhập học tại các cơ sở giáo dục nâng cao

Sinh viên quốc tế nhập học vào các cơ sở giáo dục nâng cao tại Nhật Bản theo nguyên tắc phải từ 18 tuổi trở lên, và đã hoàn thành 12 năm giáo dục tại nước của mình. Ngoài ra, để nhập học vào cao học  (đào tạo trình độ thạc sỹ) thì còn có những điều kiện như là đã tốt nghiệp đại học.

Để tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục cao thì bắt buộc phải hoàn thành tất cả các môn học và đạt được học vị tốt nghiệp theo quy định của trường đó.

Thời gian khai giảng và kết thúc học kỳ của các trường tại Nhật Bản

Thông thường, các trường của Nhật Bản khai giảng vào tháng 4 hàng năm và kết thúc năm học vào tháng 3 năm kế tiếp. Một số trường đại học và cao học nhập học vào khoảng tháng 9 ~ tháng 10, nhưng đa phần đều là nhập học vào tháng 4 và kết thúc vào tháng 3.

PAGETOP