Dạy tiếng Nhật

Các cở sở giáo dục tiếng Nhật

Có các trường học và khoa học riêng biệt cho du học sinh với tư cách là cơ quan giáo dục dạy tiếng Nhật mà đối tượng theo học là người nước ngoài mong muốn theo học ở các cơ sở giáo dục cao hơn tại Nhật Bản.

Trường dạy tiếng Nhật là những cơ sở giáo dục có những khoa đặc biệt cho du học sinh mà ở đó sẽ giảng dạy theo chương trình được thiết kế cho các trường dạy nghề và các trường đại học tư nhân, trường đại học ngắn hạn tư nhân.

Dù gì đi nữa thì để học ở các cơ sở giáo dục cao hơn hay để sinh sống tại Nhật thì việc có được một nguồn lực tiếng Nhật để sử dụng là rất cần thiết. Về thời gian học, các trường dạy tiếng Nhật sẽ có các khóa từ 6 tháng đến 2 năm, và theo nguyên tắc thì các khoa cho du học sinh thì thường là 1 năm.

Ngoài ra, để có thể nhận được chứng nhận lưu trú cho mục đích du học thì cân phải nhập học ở các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật đã nhận được thông báo cho phép từ Bộ Tư Pháp

Điều kiện cần thiết để nhập học tại các trường giảng dạy tiếng Nhật

Để nhập học tại các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật tại Nhật thì bạn phải hoàn thành cấp giáo dục 12 năm ở tại nước của mình.

Tuy nhiên, để các du học sinh không thỏa mãn điều kiện này vẫn có thể nhận được tư cách tham gia kỳ thi đại học thì có những trương trình dạy học hệ dự bị để học viên học và thi để vào nhập học tại các trường đại học.

Nội dung giảng dạy của các cơ sở dạy tiếng Nhật

Tại các trường dạy tiếng Nhật, để có đủ trình độ ngôn ngữ để theo học tại các trường dạy nghề, học sinh sẽ được học các chương trình luyện thi như thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT: Japanese Language Proficiency Test) hay kì thi Du học Nhật Bản (EJU: Examination for Japanese University Admission for Internationa; Students).

Ngoài ra, các trường cũng có thiết kế các bài giảng về văn hóa Nhật Bản và các môn học cơ bản để hỗ trợ việc thi Đại Học và sau Đại Học.

PAGETOP