การศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ชนิดของสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงของญี่ปุ่น จะมีโรงเรียนสอนภาษา และหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารงานโดยโรงเรียนสายอาชีพ หรือโรงเรียนชนิดอื่นๆ ส่วนหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ถูกจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเอกชน หรือวิทยาลัยเอกชน
ไม่ว่าที่ใด ก็ช่วยฝึกฝนความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น และการเรียนต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูง
ระยะเวลาเรียน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นคือ 6เดือนถึง2ปี และหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติตามกฎคือ 1ปี
อนึ่ง การจะขอวีซ่าสำหรับการศึกษา จำเป็นต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่ถูกประกาศโดยกระทรวงยุติธรรม

เงื่อนไขสำคัญในการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

การจะเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องผ่านการเรียนในโรงเรียน12ปี จากประเทศบ้านเกิด
แต่ทว่า สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ผ่านข้อกำหนดนี้ แต่ต้องการขอวีซ่าเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะมีหลักสูตรการศึกษาเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

เนื้อหาการศึกษาในสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น จะเรียนเนื้อหาที่ตอบสนองต่อการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT: Japanese Language Proficiency Test) หรือ การสอบของนักเรียนต่างชาติในญี่ปุ่น(EJU: Examination for Japanese University Admission for International Students) เพื่อฝึกฝนความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ที่จำเป็นในการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับสูง
นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐานเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอีกด้วย

PAGETOP