Japanese language education

Ang mga type ng mga Japanese language educational institutions

Bilang institusyon ng educating Japanese para sa mga foreigners na nais mag-aral sa ibang bansa sa isang mas mataas na institusyon ng edukasyon sa Japan, may mga Japanese language school at mga departments ng mga international students. Ang Japanese language school ay isang institusyong pang-edukasyon na pinatatakbo ng isang bokasyonal school at iba’t-ibang mga paaralan, etc. Ang department nagdadalubhasang sa international students ay ang pang-edukasyon kurikulum itinatag sa pribadong unibersidad at mga pribadong junior college.

Anymway, it will cultivate Japanese language skills sa kinakailangan para sa pamumuhay sa Japan at sa pag-aaral sa mas mataas na institusyon ng edukasyon.

Ang panahon ng pag-aaral ay mula sa anim na buwan hanggang dalawang taon para sa mga Japanese language school, at isang taon para sa international student department sa prinsipyo. Upang makuha ang status of residence para sa pag-aaral sa ibang bansa, ito ay kinakailangan upang mag-enroll sa isang Japanese language institsyon na tumanggap ng paunawa mula sa Ministry of Justice.

Mga kinakailangan sa entry ng Japanese language school

Upang para maka pasok sa Japanese language school, ito ay kinakailangan makumpleto na 12 years ng school education sa sariling bansa or etc.

Subalit, may isang paghahanda ng kurikulum para sa unibersidad admission bilang isang programa para sa international students na may mas mababa sa acquire qualification para sa university entrance examination.

Pang-edukasyon mga nilalaman ng institusyon ng salitang Hapon

sa Japanese language school sa Japan ay upang makakuha ng mga kasanayan sa Japanese language management skills para sa pagtanggap ng mas mataas na edukasyong institusyon sa klase, mag aaral para sa JLPT: Japanese Language Proficiency Test, EJU: Examination for Japanese University Admission for International Students at etc.

In addition, may mga pang-edukasyon na institusyon sa pagpapatupad sa kulturang Hapon, fundamental academic subjects, college / graduate entrance examination measures.

PAGETOP