ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับนักเรียนต่างประเทศ และการได้มาซึ่งคุณสมบัตินั้น

ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ทางบริษัทร้องขอ

จากผลสำรวจเกี่ยวกับสิ่งสำคัญในการพิจารณาในเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในตอนที่บริษัทจะว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติเข้าทำงาน พบว่า สิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดที่เท่าๆกันคือ “ความสามารถในการเข้าใจความคิดของคู่สนทนา” และ “ความสามารถในการแสดงออกด้านความคิดของตนเอง”
และในลำดับต่อมาคือ “ความสามารถในการแสดงออกด้วยความเกรงใจต่อTPO(สถานการณ์)หรือ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่เหมาะสม”
นอกจากนี้ในตอนที่บริษัทพิจารณาความสามารถในการใช้ญี่ปุ่นของนักเรียนต่างชาติ จะใช้ผลการทดสอบดังต่อไปนี้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงด้วย

  • การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
  • การสอบเพื่อการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น (EJU)
  • การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจBJT

คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ในการที่จะได้งานทำจำเป็นจะต้องสอบผ่านความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับJLPT “N2” ขึ้นไป

จากผลการสำรวจ   สำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) บริษัทจำนวน83% ว่าจ้างผู้ที่สอบผ่าน“N1” บริษัทจำนวน9% จะว่าจ้างผู้ที่สอบผ่าน“N2” ในกรณีของการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจBJT ไดมีการว่าจ้างผู้ที่สอบได้ระดับ500 คะแนน หรือที่เรียกว่า “J2”ขึ้นไปเข้าเท่างานเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตามบริษัทที่ใช้ผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นมาเป็นเกณฑ์ในการว่าจ้างมีจำนวนต่ำกว่า 20% ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงว่ามีไม่มากดังที่คิดไว้
กล่าวคือหากดูจากผลการว่าจ้างเข้าทำงานแล้วจะพบว่าผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับ JLPT “N1″”N2” จะมีประมาณ90%
พูดอีกอย่างก็คือ ในกระบวนการสรรหาว่าจ้างของบริษัทญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับตอนที่สัมภาษณ์มาก ซึ่งเป็นการพบกันจริงๆแล้วลองคุยกันและจะตัดสินจาก “ความสามารถในการการนำภาษาญี่ปุ่นชั้นในเชิงธุรกิจว่าทำได้หรือไม่”
นอกจากนี้ สิ่งที่ถูกคาดหวังในตัวนักศึกษาต่างชาตินั้น ไม่ได้เพียงแค่ระดับมาตรฐานในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่คาดหวังบุคคลากรที่สามารถพูดทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาแม่ของตนเองได้ดีทั้งสองภาษา และหากสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นและภาษาแม่ได้ดีแล้วยังสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีซึ่งเป็นบุคคลากรที่พูดได้หลายภาษาจะยิ่งได้รับการต้อนรับอย่างมาก และโอกาสในการสร้างความสามารถในการทำงานก็ยิ่งเปิดกว้างขึ้น หากสามารถแสดงความเข้มแข็งด้านความสามารถทางภาษาหลากหลายภาษาให้ทางบริษัทได้เห็น ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี

ภาคเอกชนโดยทั่วไปมักจะไม่ได้ร้องขอด้านคุณสมบัติ

ในภาคเอกชนของญี่ปุ่นในช่วงเวลาของการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติแทบจะไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีไว้เลย บริษัทญี่ปุ่นจะจัดให้มีการฝึกอบรมต่างๆเพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเข้าใหม่ คุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงานจะถูกแนะนำในทุกครั้งที่มีการฝึกอบรม และทางบริษัทจะสนับสนุนในด้านต่างๆ
อย่างไรก็ตามในการจ้างงานของบริษัทไอทีหากมีคุณสมบัติที่จำเป็นแล้วจะไม่สอบถามเกี่ยวกับประวัติการศึกษา (ข้อมูลอ้างอิงจาก โครงการสำนักงานบริหารจัดการและส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IPA) “ขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานผู้ชำนาญด้านไอทีซึ่งเป็นชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น)

คุณสมบัติที่จำเป็นทางด้านการแพทย์   การพยาบาล และ การซ่อมแซมดูแลรถยนต์

ผู้ที่ต้องการทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในสถาบันการแพทย์ ผู้ที่ต้องการที่จะทำงานเป็นผู้ชำนาญการปฏิบัติงานดูแลรักษาพยาบาลในอาคารต่างๆรวมทั้งผู้ที่ต้องการที่จะทำงานเป็นช่างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นจะต้องมีใบรับรองคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอาชีพที่จำเป็นจะต้องมีใบรับรองคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่น มีดังต่อไปนี้

สายงาน อาชีพที่จำเป็นจะต้องมีใบรับรองคุณวุฒิจากประเทศ
ด้านการแพทย์ แพทย์ พยาบาลพยาบาลสมทบ ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ทันตอนามัย เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ เภสัชกรพยาบาลสาธารณสุขนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัด
นักบำบัดด้วยการพูด  นักรังสีวิทยาการแพทย์วิศวกรคลินิก ผู้ทำแขนขาเทียม ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกฝนความสามารถในการมองเห็น
การดูแลรักษาพยาบาล ผู้ชำนาญการปฏิบัติงานการดูแลรักษาพยาบาล
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ช่างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์  (ระดับ2ขึ้นไป)
PAGETOP