Japanese proficiency at acquistition qualifications na kinakailangan para sa mga foreigners

Japanese proficiency na kinakailangan para sa mga foreigners

Japanese proficiency na hinahangad sa mga Japanese cpmpany

Batay sa mga resulta ng investigating tungkol sa Japanese language ability sa pamamahala ng mga kompanya, bigyang-diin kapag adopt ng mga international students, “Ability upang maunawaan ang ideya ng opponent” at “Ability upang ipahayag ang sariling isip” ay halos ang parehong bilang at nakalista sa tuktok. Ito ay sinusundan ng “Ability upang maayos ipahayag ang TPO at relasyon ng mga tao”.

Bilang karagdagan, ang mga Japanese company ay seem to refer sa mga resulta ng ang mga sumusunod na mga pagsusuri sa pakikipag judging sa Japanese proficiency ability ng mga exchange student.

  • Japanese Language Proficiency Test(JLPT)
  • Examination for Japanese University Admission for International students (EJU)
  • BJT Business Japanese Proficiency Test

Ang mga acquisition qualification na ninanais sa mgainternational students

Ang mga kinakailangan na Japanese Proficiency para sa pag-hahanap ng trabaho ay kailangan more than JLPT「N2」.

Ayon sa resulta ng survey, tungkol sa 83% ng mga kumpanya ay kumukuha ng “N1”, at 9% na enterprise ay kumukuha ng “N2” para sa Japanese Language Proficiency Test (JLPT).

Sa kaso ng mga BJT Business Japanese Proficiency Test, ang pag-kukuha ng “J2” level o higit pa, which is higit pa sa 500 points, ay increasing.

Subalit, ang bilang ng mga kumpanya na gamitin ang mga resulta tulad ng mga Japanese examination bilang hiring criteria ay 20% o mas mababa, ngunit ito ay talagang hindi ito marami.

Sa ibang salita, bilang isang resulta ng paghiring, ito ay nangangahulugan na ang 90% ng mga may hawak ng JLPT “N1” at “N2” ay lumampas sa 90%.

Paulit-ulit ito, ang mga panayam ay mahalaga sa hiring process ng Japanese companies.

At sa anyong judging ng “Kung may Japanese language abiliity upang pumasa sa mga negotiation scene?” kapag nag meet ang talk to you actually.

Higit pa riyan, mga dayuhan ay inaasahan na maging bilingual propesyonal na maaaring makipag-usap sa parehong Japanese at ang kanilang mother tounge at hindi lamang ang antas ng kasanayan ng salitang Hapon.

At kung ikaw ay isang multilingual talent kung sino ang maaaring nagsasalita tulad ng Ingles pati na rin ang Japanese at mother tounge, ikaw ay mas tinatanggap at makaka expand ang lugar na mga aktibidad nila.

Ito ay maaaring sinabi madaling humantong sa mahusay na mga resulta kapag sumasamo sa mga kumpanya na may kalamangan ng pagiging able sa paggamit ng maramihang wika.

Private enterprises ay generally hindi nagtatanong sa mga qualifications

Ang private enterprises sa Japan ay bihirang required ang qualifications sa taon ng pagkuha ng mga international students.

Hapon company ay magsagawa ng iba’t-ibang mga pagsasanay at turuan ang bagong employer. Hinihikayat sila na kumuha ng mga qualification na kinakailangan para sa negosyo sa bawat oras, at ang kumpanya ay sumusuporta sa mga ito.

Gayunpaman, sa trabaho ng mga IT na company, education qualification ay nagiging hindi kinakailangang kung makuha mo ang mga kinakailangang na qualification(Information-technology Promotion Agency (IPA) 「Procedures related to employment of foreign IT engineers in Japan」reference)

Qualification ay kailangan para sa medical care, nursing care, and car maintenance

Ang mga taong nais magtrabaho bilang medical staff sa mga medikal na institusyon, ang mga taong nais na magtrabaho bilang mga care worker at facility, etc., at ang mga taong nais na magtrabaho bilang isang mekaniko ng kotse ay nangangailangan ng Japanese national qualification

Ang mga trabaho na nangangailangan ng pambansang kwalipikasyon ay ang mga sumusunod.

 

field Ang mga trabaho na nangangailangan ng national qualification
medical Doctors · Nurses · Assistant Nurses · Dentists · Dental Hygienists · Midwives · Pharmacists · Public Health Nurses · Physical Therapists · Occupational Therapists · Language Auditors · Medical Radiologists · Clinical Engineering Engineers · Prosthetists · Vision trainer
caregiver Care worker
car maintenance Automobile mechanic (second grade or higher)
PAGETOP