Ang kapangyarihan ng environmental, edukasyon, kultural sa Japan

Environmental power sa Japan

Mahusay na seguridad

Sa Japan, bumuo ng may pinakamataas na priority sa kaligtasan ng lipunan. Kilala ito na pinaka mahusay na seguridad sa buong mundo.

Halimbawa, sa pag-titigil ng marahas ng krimen, nililimitahan ang pagkakaroon ng isang armas sa batas at pinagbabawal ang pag-aari nito sa bayan. Dahil sa resulta ng pagsisikap, kahit sa syudad na may maraming taong nag-lalakad, ang mga mamamayan ay pwede silang mamumuhay with safe.

Ang pananaliksik ng British magazine “The Economist”ay nakaposisyon ang “pinaka mahusay na seguridad ranking” sa buong mundo ang Tokyo for No.1 and Osaka for No.3

Also, kahit sa pag-shoshopping, ang pera ng“Japanese yen” ay very safe. Higit sa anumang bagay, less ang pekeng pera at ang porsyento ng mga pekeng bills laban sa halaga ng distribution ay, ang laban sa Japanese yen ay 1, ang Euro ay 216, American dollar ay 638 and Pound ay 1619. Ang pera ng Japan ay pinoprocess nila ng katumpakan para hindi makagawa ng pekeng pera.

Kabutihan at kaginhawaan ng convenience

igit sa mahusay na seguridad, mahigpit sila sa pagtatakbo ng oras ng public transportation tulad ng train, at pwedeng gamitin ito ng convenient ay isa sa mga environment power ng Japan. Kahit na na-late ito, ito ay para sa prayoridad upang masiguro ang seguridad. Kahit ang bullet train na tumatakbo ng mahabang distansya ay accurate sila sa oras ng pagalis at pagdating. Ito ay normal sa mga Japanese but sa mga foerigners na dumadating sa Japan ay surprise sila. For this, nag-aambag sa pampublikong kamalayan ng Japanese na hindi makisabad sa paghihintay o pagsasakay at pagbaba ng train.

Also, kalinisan sa lugar ng bayan ay perpekto, kaya ang bayan ay malinis at confortable. Bihira lang madumi ang public toilet tulad sa mga parke, kaya bihira din ma-feel mo ang uncomfortable.

Tulad ng inilarawan sa taas, ang Japanese society ay palaging sinusubukan upang mapagtanto ito sa safety, convenient at comfortable environment.

Education power sa Japan

iniimportante ang Japan sa propesyonal na trabaho at inhinyero

Mayroong isang expression “maglagay ng isang trabaho sa kamay” sa wikang Hapon. Ito ay isang paraan ng pag-iisip na nirerespeto sa paggalang buhay steadily sa pamamagitan ng mastering propesyonal na kaalaman at kasanayan, pagkuha ng qualification, etc. May tulad ng isang social klima sa background na bokasyonal school na binuo sa Japan bilang isang pang-edukasyon na institusyon na tinetraining ang mga propesyonal at ang mga inhinyero.

Bokasyonal school ngayon ay may 3206 schools over Japan at sang-ayon sa iba’t ibang trabaho at may various department. Gayundin, ang karamihang estudyanteng nag-aaral dito ay may mga graduate from highschool, junior highschool, college, myembro ng society at international student at sa various nito ay isa sa mga katangian.

Pagpahusay ng propesyonal na edukasyon

Originally ang Japan ay unlad sa ethnic education at pinapapahalaga nila ang ituturo na madaling mauunawaan.

Bokasyonal school ay minana ang tradisyon ito at ideal ang paggalang at detalyadong paggabay.

Gayundin ang kurikulum ito ay may devise na aalamin nila ang kasiyahan ng pagaaral at unti-unti nilang pagtuloy sa antas na nilalaman. Kaya ito ay nakaayos upang matuto nang madali nang hindi nahihirapan.

Also, malaking pinapahalaga sa pag suporta ng pagkuha ng qualification at halos lahat ng estudyante ay educado para makakuha ng pangunahing qualification hanggang sa graduate.Ang nakuha na qualification ay bilang patunay ng nakuha sa mga kasanayan, kaya makakagana ito sa pag hahanap ng trabaho. Pag graduate sa bokasyonal school at pagkuha ng qualification ay makakasabi nang start line sa career pass.

Lalo na para sa international student ay kapaki-pakinabang sa pag tatrabaho sa Japan para sa career up. Kaya mangyaring gawin itong isang layunin.

Kultural power sa Japan

Pagtanggap sa iba’t ibang kultura at creativity/imagination

Ang isa sa malaking merit ng pag-aaral sa ibang bansa ay ang cross-cultural experience. Sa pamamagitan ng pag touch sa isang kultura na naiiba mula sa lugar kung saan ka lumaki ay makaka improve ito ng creativity and magination at kasama maaring itong lumaki bilang isang tao.

Sa Japan, inabsorb ang Marine culture, Northern-hunting culture at Continental culture ng southeast Asia at binago ito sa Japanese style at lumaki ito hanggang ngayong panahon.

Ito ay isang kultura kung saan ang ideya ay warm innovation na natututo mula sa predecessor at pag-aalam ng kabaguhan mula sa kanila at ang espiritu ng kadakilaan ay konektado.

At sa modernong panahon, tinanggap ang isang mahusay na pakikitungo ng Western culture at itinanstrate ang maraming kultural materyal sa Japanese. Dahil dito maraming Japanese ang nagging posible upang makakakuha ng kaalaman sa Western at ang Japan ay nag develop as industrial country. Kaya inimprove ang creativity or imagination power, Japan ay maraming product na naimbento. Sa industry product ay ang rice cooker, electric calculator, video tape recorder, Walkman. Sa entertainment ay ang karaoke. Sa mga pagkain ay ang instant noodle na naging Japanese product na kilala sa buong mundo.

Japanese who respect sophistication and order

Sa Japan, may aesthetics sense na pinuhin ang bagay. Hindi lang basta i-adopt ang kultura sa ibang bansa but i-sophisticate ito upang umangkop sa Japanese people.

Halimbawa, ang “tonkatsu sauce” na inimbento ng Japanese ay kumuha ng hint mula sa patis ng southeast asia. Ang patis ay tumawid sa Britain at naging “oyster sauce”, pagka tapos dumating sa Japan mula sa Britain, pinaalis ang isda mula sa raw materials nito at ang pina mild na lasa ay ang tonkatsu sauce. Like this, ang imbento ng Britain(oyster sauce) at imbento ng Japan(tonkatsu sauce) ay also sanhi ng isang cross-kultural na karanasan.

Ang mga sopistikadong ito ay kailangan ng isang society na peaceful at mapayapa. Sa isang hindi matatag na lipunan, ang sophisticate ay hindi maaring magawa.

Ang mga Japanese ay binuo ng isang matatag na lipunan sa pamamagitan ng pagsunod-sunod at pagprotekta ng order sa pamamagitan ng obligatory laws sa mga komunidad at sa mga grupo, personalidad sa pagsasaalang-alang ng mga personal na pangyayari ay hindi kinakailangan. Sa karagdagan, ang mataas na pampublikong kamalayan ng mga Japanese people ay maaaring sinabi sa sa pamamagitan ng citizenship na nagnanais na mapanatili ang pagkakasunod-sunod nang hindi na umasa sa mga batas at regulasyon.

PAGETOP