Pekerjaan di Jepun

 • HOME »
 • Pekerjaan di Jepun

Perkara-perkara yang penting dalam mencari pekerjaan di Jepun

Jepun adalah sebuah negara yang bersih, selamat, senang untuk hidup. Oleh kerana industri ini telah berkembang bersama-sama dengan pembangunan ekonomi, terdapat banyak perkara yang boleh dipelajari dari sistem perniagaan dan sistem kualiti dalam ” pembuatan” di Jepun. Sebab, bilangan pelajar antarabangsa yang ingin bekerja di Jepun selepas menamatkan pengajian di sekolah-sekolah semakin meningkat tahun ka setahun. Jadi, perkara-perkara yang anda perlu tahu mengenai mencari pekerjaan di Jepun diterangkan seperti di bawah.

 Latar belakang mengapa sumber manusia di luar negara akan dicari

 • Tenaga terbaik dan kepelbagaian

Di Jepun, disebabkan oleh kadar kelahiran yang menurun dan penuaan penduduk, penduduk tenaga buruh semakin berkurangan tahun ke setahun. Oleh itu, menerima ramai rakyat asing sebagai tenaga buruh yang cemerlang adalah satu cabaran yang penting untuk pemulihan Jepun.

Selain daripada peningkatan permintaan terhadap sumber manusia di luar negara hasil daripada kemajuan globalism, terdapat trend yang meningkat ke arah menggiatkan pertubuhan dan mencipta nilai baru dari perspektif kepelbagaian, iaitu bekerja dengan warga asing dengan latar belakang budaya dan nilai-nilai yang berbeza.

 

Oleh itu, bilangan warga asing yang ingin bekerja di Jepun meningkat, pada masa yang sama, kesediaan untuk mengambil pekerja asing dalam syarikat-syarikat Jepun meningkat.

Dalam keadaan di mana pelajar-pelajar antarabangsa mendapatkan pekerjaan di Jepun, mereka perlu pergi ke Biro Imigresen dan menjalani prosedur untuk menukar status kediaman ” kajian” kepada status kediaman supaya mereka boleh bekerja di Jepun. Jumlah permohonan yang diluluskan ialah 15657 kes pada tahun 2015, yang merupakan dua kali ganda dalam tempoh 5 tahun dari 7831 pada tahun 2010 (Kementerian Keadilan Biro Imigresen “Keadaan pekerjaan pelajar antarabangsa dengan syarikat-syarikat Jepun”). Dalam erti kata lain, bilangan pelajar asing yang diambil bekerja oleh Syarikat-syarikat Jepun dan lain-lain telah meningkat dengan pesatnya.

 • Latar belakang syarikat-syarikat Jepun yang mencari sumber manusia dari luar negara

“Syarikat Jepun” yang dinyatakan bermaksud syarikat yang menjalankan aktiviti perniagaan di Jepun. Terdapat kira-kira 3.82 juta syarikat Jepun, 99.7% daripadanya adalah perusahaan kecil dan sederhana.

Sebelum ini, syarikat-syarikat terutamanya dalam perusahaan kecil dan sederhana menghadapi kesukaran untuk mengambil pekerja-pekerja Jepun yang muda kerana kadar kelahiran menurun, jadi terdapat kecenderungan untuk mengupah orang asing.

Walau bagaimanapun, kebelakangan ini, kerana kecemerlangan dan mentaliti yang kuat sumber manusia luar negara menjadi pujian secara meluas, peningkatan bilangan syarikat-syarikat Jepun ingin mengambil sumber manusia berbakat tanpa mengira kewarganegaraan mereka sama ada mereka Jepun atau tidak. Kini, banyak syarikat-syarikat Jepun telah mengambil sumber manusia dari luar negara dengan menawarkan pendidikan pekerja bagi kakitangan yang baru, dengan keadaan yang sama seperti pekerja-pekerja Jepun, dari segi penghuraian kerja, ganjaran, kenaikan pangkat (langkah meningkat), dan lain-lain.

 • Latar belakang mengapa syarikat berasaskan Jepun mendapatkan sumber manusia di luar negara

“Syarikat berasaskan Jepun” adalah sebuah syarikat Jepun yang telah mengembangkan perniagaannya ke luar negara.

Syarikat berasaskan Jepun termasuk bukan sahaja syarikat-syarikat yang mewujudkan sebuah syarikat subsidiari luar negara, tetapi juga syarikat-syarikat multi-nasional yang mana ibu-pejabat berada di Jepun. Syarikat berasaskan Jepun kebanyakannya terdiri daripada syarikat besar.

Syarikat-syarikat berasaskan Jepun yang menjalankan aktiviti perniagaan di seluruh dunia memerlukan sumber manusia yang boleh memahami bahasa dan keadaan dalam negara. Sebab itu, syarikat berasaskan Jepun sering mengupah pekerja-pekerja asing sebagai pengurus anak-anak syarikat mereka di luar negara, atau untuk penyelidikan dan pembangunan dalam negara apabila mereka cuba untuk mengembangkan perniagaan mereka ke luar negara.

Tidak perlu dikatakan, dari segi menggiatkan organisasi, kepelbagaian memajukan syarikat-syarikat yang berpusat di Jepun. Organisasi mengharapkan untuk mempunyai “tindak balas kimia” yang baik oleh kerana diransang dengan pekerja-pekerja asing yang sangat baik dan menyerap nilai-nilai yang berbeza daripada pekerja asing.

Oleh itu, sumber manusia dari luar negara diterima sebagai satu “sumber manusia berbakat tanpa mengira kerakyatan”, dan terlibat dalam pelbagai operasi dalam syarikat-syarikat berasaskan Jepun, walaupun mereka tidak terlibat dengan projek di luar negara atau operasi berkaitan luar negara.

[Rujukan] Sebab-sebab mengapa syarikat-syarikat Jepun mengambil pelajar pelajar asing

 1. Memastikan sumber manusia yang cemerlang tanpa mengira kerakyatan
 2. Untuk menjalankan perniagaan dengan pelanggan/rakan di luar Negara
 3. Sebagai eksekutif yang potensi untuk anak-anak syarikat luar negara (atau kumpulan) syarikat
 4. Membuat satu penyelidikan apabila syarikat cuba untuk membesarkan perniagaan ke luar negara.
 5. Menyelaras dengan anak-anak syarikat luar negara (atau umpulan) syarikat
 6. Bagi menggiatkan syarikatnya, termasuk pengaruh pada pekerja-pekerja Jepun.
 7.  Untuk menampung kekurangan pekerja dalam bidang khas, dimana pekerja-pekerja Jepun telah menjadi sukar untuk diperolehi

(Sumber) “Kajian dan penyelidikan mengenai mempromosikan pengambilan pelajar asing dalam syarikat-syarikat Jepun”, Persatuan Latihan Juruteknik Luar Negara

Kelayakan yang diperlukan untuk sumber manusia luar negara

Terdapat amalan yang unik pekerjaan antara syarikat-syarikat Jepun yang dipanggil “Pengambilan Kolektif graduan baru”. Pada asasnya, ia adalah amalan pengambilan di mana syarikat mengambil pelajar yang lulus dari sekolah-sekolah Jepun pada bulan Mac, sebagai pekerja baru pada bulan April. Terdapat juga “pengambilan pertengahan kerjaya” di mana orang yang mempunyai pengalaman kerja bekerja. Tetapi, “pengambilan graduan baru” masih amalan arus perdana. Oleh itu, di sini-di bawah menerangkan tahap penguasaan bahasa Jepun yang merupakan elemen utama kelayakan yang diperlukan untuk pelajar asing sebagai potensi sumber manusia luar negara.

 • Tahap penguasaan Bahasa Jepun untuk diuji pada temuduga – bercakap dan kebolehan mendengar

Bilakah pelajar-pelajar antarabangsa memohon untuk pekerjaan, syarikat-syarikat Jepun mengambil tumpuan tahap penguasaan Bahasa Jepun. Perkara yang perlu ambil perhatian di sini ialah bahawa syarikat menilai tahap kecekapan Jepun bukan hanya dari hasil ujian kemahiran dalam bahasa Jepun. Di Jepun, banyak syarikat meletakkan kepentingan pada temuduga semasa proses pengambilan. Oleh itu, adalah sukar untuk mendapatkan tawaran kerja jika pelajar kekurangan “bercakap” atau kebolehan “mendengar”.

 • Terdapat juga kes di mana pemohon bagi jawatan profesional berasaskan sains juga di ambil walaupun mereka mempunyai tahap penguasaan Bahasa Jepun yang terhad dalam perbualan harian.

Tahap penguasaan bahasa jepun yang diperlukan selepas menyertai sebuah syarikat boleh dibahagikan kepada dua bergantung kepada jenis pekerjaan. Yang pertama adalah terutamanya sains profesion seperti jurutera-jurutera, penyelidik, dan sebagainya. Dalam kes ini, banyak syarikat-syarikat mengambil orang dengan tahap penguasaan yang cukup untuk boleh berkomunikasi dengan kakitangan. Kebelakangan ini, sesetengah syarikat tidak memerlukan penguasaan bahasa Jepun selagi pemohon dilengkapi dengan tahap kepakaran dan kemahiran yang tinggi seperti jurutera IT. Bagaimanapun, walaupun dalam bidang teknikal dan penyelidikan, sesetengah syarikat memerlukan pemohon untuk jawatan pengurusan pada satu tahap yang tinggi bagi penguasaan bahasa Jepun.

 • Tahap penguasaan bahasa jepun yang tinggi diperlukan untuk arena perniagaan.

Sementara itu, dalam aliran-seni kategori kerja seperti jualan, perhubungan awam, pentadbiran am hal ehwal, dll, agak tinggi tahap penguasaan bahasa Jepun diperlukan, kerana kerja-kerja melibatkan perbincangan dengan pelanggan atau rakan-rakan, cadangan serta rundingan dalam aktiviti-aktiviti jualan atau berkomunikasi dengan kakitangan dalaman

Berbeza dengan perbualan sehari-hari, bahasa Jepun yang ditutur di arena perniagaan memerlukan istilah Perniagaan, ungkapan-ungkapan kerhormatan dan pemahaman budaya korporat Jepun, dan lain-lain.

 • Peluang untuk meningkatkan tahap penguasaan bahasa Jepun melalui latihan dalaman

Secara keseluruhannya, tahap penguasaan bahasa Jepun agak yang tinggi adalah diperlukan apabila pelajar antarabangsa bekerja di Jepun sebagai seorang perniagaan. Bagaimanapun, pada hakikatnya, banyak syarikat Jepun tidak mengharapkan pelajar-pelajar antarabangsa tidak mempunyai tahap yang tinggi dari awal. Banyak syarikat Jepun yang mempunyai tanggapan yang kukuh bahawa “Syarikat melatih sumber manusia tidak berpengalaman dari sifar” dan pendidikan dan sistem latihan untuk graduan baru telah dibangunkan secara dalaman. Kebelakangan ini, banyak syarikat mengendalikan latihan bahasa Jepun secara berperingkat mengikut tahap pelatih. Oleh itu, pekerja-pekerja baru dapat meningkatkan tahap penguasaan bahasa Jepun ketika bekerja.

PAGETOP